Energetická ochrana

Co je negativní energie?

Každá energie, která nepochází z lásky…. 
Může k nám přicházet od někoho, s kým jsme právě ve fyzickém vztahu, kdo se třeba jen na chvíli ocitne v naší blízkosti. Může k nám přicházet z dálky od někoho, kdo na nás nedobře myslí. Může vycházet z prostředí, ve kterém se ocitáme a pracujeme. Může to být náš domov, předměty, kterých se před námi dotýkal někdo jiný …

Nejdůležitější je uvědomit si, že nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo ne. To, že někdo stojí vedle nás, ještě neznamená, že jeho energie přejde na naši nebo na ni bude působit.

Každý máme v auře poslední vnější vrstvu ochranné energie. Ta obaluje a chrání aurické vejce a připomíná tenkou membránu. Jsme-li zdraví a vyrovnaní, je tato ochranná vrstva pružná a pevná. Jakmile nám ale není dobře, zeslábne a stane se propustnější. V normálním stavu se každá energie, již na nás někdo namířil, od této vrstvy odrazí. Jsme-li však oslabení, negativní energie skrze ni projde a způsobí škody v dalších vrstvách aury.

Velice účinná a silná afirmace:

"TOHLE JE MŮJ PROSTOR, TADY PLATÍ MOJE PRAVIDLA.
VŠE, CO SEM NEPATŘÍ, VYKAZUJI ZA JEHO HRANICE".